101dot 

101dot

tel.: +48 600 348 043
 
 
 


Aktualności 

 
  • 08 | 08
    2022

    SPEDCONT z inwestycją ważną dla regionu

 

INFORMACJA PRASOWA                                                                     
Błonie, 8 sierpnia 2022 r.
 
SPEDCONT, spółka należąca do Grupy GEODIS, planuje nową inwestycję, dzięki której już wkrótce terminal SPEDCONT zyska status największego intermodalnego terminala śródlądowego w Polsce i jednego z największych tego typu obiektów pod względem możliwości przeładunkowych. Co istotne, nowy projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu łódzkiego, gdyż pobudzi lokalny rynek i stworzy nowe miejsca pracy.

 
SPEDCONT od lat konsekwentnie realizuje swoje plany inwestycyjne, które są częścią długofalowej strategii. W tym roku spółka zapowiada projekt mający na celu rozwój terminala i infrastruktury przeładunkowej, który będzie mieć istotne znaczenie dla rozwoju Łodzi, jak i całego regionu łódzkiego.
 
SPEDCONT zakupi należącą do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nieruchomość gruntową o powierzchni 5,5 ha i zbuduje na niej stację przeładunku kontenerów (Container Freight Station) o łącznej powierzchni około 1 ha wraz z niezbędnymi drogami i infrastrukturą oraz powiększy powierzchnię terminalu intermodalnego o około 3,5 ha. Powierzchnia całkowita terminalu po zakończeniu planowanej inwestycji wyniesie ponad 18 ha.
 
W sercu Europy
Terminal SPEDCONT zlokalizowany jest w Łodzi przy skrzyżowaniu korytarzy transportowych sieci TEN-T, Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku.  Dogodna lokalizacja stwarza wiele możliwości dla organizacji różnego rodzaju transportów. Obecnie powierzchnia terminalu wynosi niespełna 13 ha, a możliwości składowania oscylują na poziomie 7 500 TEU. Po rozbudowie terminal SPEDCONT będzie największym intermodalnym terminalem śródlądowym w Polsce pod względem możliwości składowania i jednym z największych terminali pod względem zdolności przeładunkowych, szacowanych na 12 pociągów dziennie.
 
Inwestycja SPEDCONT jest zgodna z Planem Rozwoju Strefy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Dzięki niej wzrośnie konkurencyjność miasta Łodzi, jak i całego regionu.  
 
- Skorzystać może cały region łódzki dzięki, znacznej poprawie zdolności operacyjnych i składowych, które umożliwią jeszcze szybszą i wydajną obsługę eksportu towarów produkowanych w regionie oraz importu półproduktów, stworzeniu nowych miejsc pracy, możliwości konsolidacji i dekonsolidacji kontenerów, budowie intraeuropejskiej siatki połączeń, a wszystko przy wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań transportu intermodalnego. – stwierdza Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu SPEDCONT.
 
Realizacja inwestycji zapewni sprawną obsługę transportową przechodzących przez Polskę korytarzy transportu międzynarodowego, a także przyczyni się do minimalizacji oddziaływania na środowisko. Wpłynie korzystnie na ograniczenie jednostkowych kosztów transportu, poprawę bezpieczeństwa usług transportowych, a także na racjonalne gospodarowanie przestrzenią i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
 
Szacowana minimalna wartość netto inwestycji wyniesie około 75 mln złotych. Przewidywany termin rozpoczęcia procesu inwestycyjnego to III kwartał 2022. Natomiast rozbudowę terminala i budowę stacji przeładunku kontenerów zaplanowano w 2023 roku.
 
SPEDCONT od lat zajmuje silną pozycję na rynku usług intermodalnych. Każdego roku zwiększa się potok ładunków przepływający przez terminal w Łodzi. Tylko w 2021 roku spółka obsłużyła niespełna tysiąc pociągów z ładunkami z/do portów bałtyckich.

 
***
Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. znajduje się w czołówce operatorów na rynku transportu intermodalnego ładunków pełnokontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL). Wyróżnikiem firmy jest ogromny potencjał i blisko 60-letnie doświadczenie w świadczeniu usług intermodalnych w kraju i za granicą. SPEDCONT posiada jeden z największych terminali kontenerowych położony w samym sercu Polski, w Łodzi. Przychody Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. w 2021 roku wyniosły ponad 126 mln PLN, spółka zatrudnia ponad 130 osób.
 
Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. jest częścią Grupy PEKAES. Grupa PEKAES od lutego 2021 roku wchodzi w skład Grupy GEODIS – światowego lidera w zakresie rozwiązań logistyczno-intermodalnych.
 
Grupa PEKAES – tworzą ją spółki PEKAES Sp. z o.o., Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o., CHEMIKALS Sp. z o.o. Grupa PEKAES od lutego 2021 roku jest częścią Grupy GEODIS, globalnego operatora łańcucha dostaw o ugruntowanej pozycji w Europie i na świecie - nr 1 we Francji i nr 7 na świecie. W 2021 roku GEODIS zatrudniał ponad 46 000 osób na całym świecie i wygenerował 10,9 mld euro przychodu.
Więcej informacji:
www.pekaes.pl
www.geodis.com
www.spedcont.pl
www.chemikals.pl
www.linkedin.com/company/pekaes
 
Kontakt dla prasy:
Dorota Kaźmierska
101dot PR                                    
email: dorota.kazmierska@101dot.pl
www.101dot.pl
 
 

« powrót